De vuurdriehoek
Vuur is een reactie tussen een gas en zuurstof bij een bepaalde temperatuur. Het gas komt in het geval van een houtvuur voort uit een stuk hout. Is er brandstof, zuurstof en voldoende temperatuur? Voilà, dan is er vuur!

Brandstof: verwijst naar het brandbare materiaal. In het geval van vuur in een houtkachel betreft de brandstof schoon en droog hout. Om een vuur in de kachel te realiseren en te onderhouden, moet er voldoende hout aanwezig zijn.

Zuurstof: is een gas dat in de lucht aanwezig is en nodig is voor de verbranding. Het fungeert als een oxidatiemiddel dat reageert met de brandstof bij hoge temperaturen. Zuurstof in de lucht wordt vaak aangeduid als O2. Voldoende toevoer van zuurstof in de kachel is dus essentieel om een vuur te laten branden en te onderhouden. Bij gebrek aan zuurstof zal het vuur in de kachel doven.

Warmte: is de energiebron die nodig is om de ontbrandingstemperatuur van de brandstof (hout in het geval van een houtkachel) te bereiken. Wanneer het hout wordt verwarmd tot de ontbrandingstemperatuur, begint het te ontbinden en gassen vrij te geven die met zuurstof reageren en een vlam vormen. Deze vlam genereert op zijn beurt meer warmte, waardoor de verbranding wordt voortgezet. Zonder voldoende warmte zal in het geval van een houtkachel het hout niet ontbranden of blijven branden.

De vuurdriehoek illustreert dat al deze drie elementen in de juiste verhouding aanwezig moeten zijn om het vuur in de kachel te laten branden en in stand te houden. Als een van de elementen ontbreekt of wordt verwijderd, zal het vuur in de kachel doven.

Het begrijpen van de vuurdriehoek is essentieel om de kachel op een verantwoorde manier te stoken. Het laatste wat je wilt bij het stoken van de houtkachel is dat de vuurdriehoek uit balans raakt. Want dit zorgt voor een onvolledige verbranding en kan leiden tot onnodige overlast.