Bijvullen van de kachel
Ongeveer drie kwartier na de start dient de kachel te worden bijgevuld. Dit moment doet zich voor als de vlammen bijna weg zijn. Voordat je de kacheldeur opentrekt, zet je eerst de beluchting volledig open. Vervolgens trek je een handschoen aan en open je de deur van de kachel. Leg de blokken hout op het gloeibed. Omdat de beluchting maximaal open staat en de temperatuur in de kachel hoog is, vatten de blokken snel vlam en kan je verder genieten van het sfeervolle vlammenspel. Zodra de blokken goed branden kan de zuurstoftoevoer weer naar de stookstand.

Op temperatuur houden
Om een volledige ontbranding te realiseren, is het van belang dat de kachel goed op temperatuur komt bij het aansteken en dit vervolgens blijft tijdens het stoken. Die temperatuur houd je vast door goed door te stoken en de kachel op tijd bij te vullen.

Kortom, stook de kachel goed door. Hierdoor blijft de stookkamer op temperatuur (en dus heet). Dit zorgt voor een volledige verbranding en voorkomt onnodige overlast.